Välkommen till oss på Hörebacken

Här kommer du att kunna läsa mer om biodling, Highland Cattle, restaurering av gamla beteshagar, skogen, våra hundar och katter samt kulturfordon och timmerhus.